Tekshirishlar va profilaktik ishlar haqida

Ko'rsatkichlar nomi

2021 yil

2022 yil

2023 yil

2024 yil

1.

Amalga oshirilgan nazorat tadbirlari

194

89

235

220

2.

Seminar-mashg'ulotlar va  profilaktika ishlari

4450

3910

5355

2467

03.07.2024  Chop etish